• Co to jest alergia?

  Alergia (uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna odpowiedź organizmu na nieszkodliwe substancje. Czynnik uczulający (antygen) w połączeniu z produkowanymi przeciwciałami, prowadzi do uwolnienia się histaminy i innych substancji czynnych, wywołujących uczulenie. Alergia, w swej łagodnej formie przyjmuje postać kataru, bądź kaszlu. Jednak w wyjątkowych przypadkach może ona doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet śmierci.

 • Na czym polega odczulanie?

  Odczulanie – leczenie alergii, polegające na przywróceniu tolerancji organizmu Pacjenta na wcześniej obciążające substancje. Odczulanie ma na celu usunięcie blokad oraz zredukowanie, lub eliminację biofizykalnych czynników zaburzających. Obecnie, najskuteczniejszą metodą leczenia alergii jest terapia biorezonansowa, przy użyciu aparatu BICOM.

 • Biorezonans - metoda leczenia alergii

  Terapia biorezonansowa – niezwykle skuteczna metoda leczenia wielu, nawet bardzo ostrych i przewlekłych, schorzeń. BRT polega na transformacji terapeutycznych drgań aparatu BICOM w magnetyczny wzór częstotliwości. Tak uzyskane pole magnetyczne przenika organizm całkowicie i w pełni. Dociera do każdej, najgłębiej położonej komórki, przenika kręgosłup, kości, stawy i chrząstki.

 • Aparat BICOM

  BICOM - nowoczesny aparat służący do przeprowadzania terapii biorezonansowej, stosowanej między innymi w: leczeniu alergii, odchudzaniu, likwidowaniu bólu oraz wygaszaniu nałogów: nikotynowego i alkoholowego.

 • Co to jest alergia?

  Alergia (uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna odpowiedź organizmu na nieszkodliwe substancje. Czynnik uczulający (antygen) w połączeniu z produkowanymi przeciwciałami, prowadzi do uwolnienia się histaminy i innych substancji czynnych, wywołujących uczulenie. Alergia, w swej łagodnej formie przyjmuje postać kataru, bądź kaszlu. Jednak w wyjątkowych przypadkach może ona doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet śmierci.

BICOM BIOREZONANS - Zasada działania

Poczatek nowej ery w metodzie biorezonansu wykorzystujacej aparat BICOM 2000.

Hans Brugemann, Grafelfung / Niemcy

Pacjenci oczekują dziś skutecznej terapii i chcieliby już podczas pierwszego zabiegu poczuć zmianę. Chodzi tu przede wszystkim o pacjentów cierpiących ból. Jeśli pacjent już przy pierwszym zabiegu poczuje ulgę, zdobywa zaufanie do terapii i do terapeutów. W związku z tym zadano sobie pytanie: "Jak można przeniknąć organizm ludzki informacjami terapeutycznymi jeszcze intensywniej i przez to skuteczniej leczyć?" Odpowiedzią na to pytanie ma być nowy aparat BICOM 2000.

 

A oto możliwości nowego aparatu BICOM 2000:

biorezonans_brt_bicom.jpg

Transformacja drgań BICOM-u na wzór częstotliwości magnetycznej. Specjalny układ elektroniczny w aparacie BICOM 2000 transformuje za pomocą maty modulacyjnej drgania terapeutyczne BICOM-u w magnetyczny wzór częstotliwości. Przy tym informacje terapeutyczne BICOM-u 2000 mają taką samą jakość, taki sam precyzyjny wzór częstotliwości terapeutycznej, jak dane aparatu Bicom na początku. Jaka jest wobec tego różnica? - jest to inna forma zjawiska oparta na tym samym wzorze częstotliwości terapeutycznej. Tak uzyskane pole magnetyczne przenika organizm całkowicie i w pełni. Dociera do każdej, najgłębiej położonej komórki, przenika kręgosłup, kości, stawy i chrząstki.

Oczywiście możliwe jest także przesyłanie przez matę modulacyjną wzorów częstotliwości poszczególnych substancji jak na przykład: alergenów, toksyn, bakterii. Czas terapii i siła pola magnetycznego są regulowane automatycznie poprzez wybranie odpowiedniego programu, a poszczególne parametry wyświetlane są na ekranie. Nie są więc potrzebne żadne dodatkowe ustawienia.

Uzupełnienie wzoru częstotliwości magnetycznej BICOM-u przez mikroimpulsy pola magnetycznego, które wpływają na lepsze krążenie krwi, polepszenie zaopatrzenia w tlen tkanek i komórek, ustąpienie blokad, pobudzenie przemiany błonnika i rozkład resztek pokarmowych w procesie przemiany materii. Przyspieszenie procesów leczenia, aktywację systemu immunologicznego.

Mikroimpulsy zastosowano już poprzednio w Multicom-ie i aparacie MRT. Te mikroimpulsy przenikają organizm całkowicie, aż do środka kości i stawów. Pobudzają aktywność komórek oraz doprowadzają do komórek energię we właściwy sposób.

W BICOM-ie 2000 zastosowano dynamiczne pakiety impulsów DMI z efektem odbudowującym lub tłumiącym, które scharakteryzowano już wcześniej. Zastosowanie ich jednocześnie ze wzorami częstotliwości właściwymi dla organizmu i/lub substancji (BMF) prowadzi do nadzwyczajnego działania terapeutycznego i zadziwiających zmian, często już krótko po odbytej terapii.

W dynamicznych pakietach multi-impulsowych zawarte są także reprezentatywne wzory częstotliwości skorupy ziemskiej. Doświadczenia wykazują, że wpływają one dodatkowo korzystnie na terapię.

Pojęcia "odbudowa" i "tłumienie" są nazwami orientacyjnymi, oznaczają pierwotny kierunek działania. Np. przy przewlekłych bólach odbudowujący pakiet DMI może dać lepsze efekty terapeutyczne niż pakiet tłumiący.

Podsumowując: BICOM 2000 rozpoczyna nową erę w terapii biorezonansowej, ponieważ do ogromnych możliwości leczenia przy pomocy aparatu BICOMU udało się przetransformować poprzez dodatkowe, elektroniczne urządzenia i za pomocą maty modulacyjnej BICOM-u, wzór częstotliwości właściwej dla substancji i organizmu w informacje magnetyczne. W ten sposób informacje terapeutyczne przenikają organizm aż do wnętrza kości, komórki i każdego nerwu. Ponadto, poprzez matę modulacyjną, mogą zostać tu zastosowane odbudowujące dynamiczne pakiety multi-impulsowe lub tłumiące dynamiczne pakiety multi-impulsowe. Owe wspomniane informacje terapeutyczne są prawie zawsze stosowane jednocześnie, co podwyższa efektywność terapii i skraca niezbędny czas. Tak, więc aparat, BICOM 2000 stanowi rozwiązanie dla ostrych i przewlekłych schorzeń.

- jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji - już teraz - prosimy o kontakt telefoniczny Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji ... zapraszamy.

 

Biorezonans

U naukowych podstaw terapii biorezonansowej leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej.

Badania biofizyczne ostatnich 20 lat dostarczyły licznych dowodów na istnienie "biofizykalnej płaszczyzny sterującej", którą można również określać mianem stworzonym przez lekarzy-naturalistów: "siły regulacyjne właściwe organizmowi". Już w 1922 A. G. Gurwicz (ZSRR) odkrył "mitogenetyczne promieniowanie" i postulował "regulujące pole biologiczne". Badania te potwierdził w 1928 D. Gabor (laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1971). Prace Gurwicza kontynuował w l. 30-tych G. Lachowski wskazując, że przy przekazywaniu informacji biologicznych dochodzi do elektromagnetycznego sprzężenia rezonansowego.

W latach 60-tych badania nad wpływami biofizykalnymi na żyjące systemy prowadzili m.in. prof. H. Kuhn, dyrektor Instytutu Chemii Biofizycznej Towarzystwa im. Maxa Plancka w Getyndze (badania nad ewolucją informacji biologicznej i samoorganizacją materii), I. Prirogine (laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1977, twórca termodynamicznej teorii tłumaczącej procesy życiowe, postulujący istnienie "struktur dyssypatywnych" tj. dynamicznych, otwartych stanów materii).

leczenie_alergii.jpg

Pierwsza, podsumująca ówczesne dokonania na tym polu publikacja pt. Biological Effects of Magnetic Fields amerykańskiej biochemiczki M.F. Barnothy ukazała się w 1964 a w 1970 opublikowano prace amerykańskiego biofizyka A.S. Presmana Electromagnetic Fields and Life (Pola elektromagnetyczne a żywa przyroda). Prowadzone przez uczonych radzieckich eksperymenty, których celem było zbadanie mechanizmu przekazywania, odbioru i zapamiętywania informacji biofizykalnych w komórkach i organach, udowodniły istnienie elektromagnetycznego oddziaływania wewnątrz- i międzykomórkowego ("elektromagnetycznej bioinformacji"). Z inicjatywy prof. H. Fröhlicha z uniwersytetu w Liverpoolu, zainspirowanego wynikami tych badań (odkrycie rezonansu mikrofalowego), podjęto w 1975 w Instytucie Fizyki Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Stuttgarcie badania nad biologicznym rezonansem mikrofalowym.

Niemiecki biofizyk prof. F.A. Popp z Międzynarodowego Centrum Technologii Biofizycznej w Kaiserslautern udowodnił, że przekazywanie informacji wewnątrz i między komórkami odbywa się poprzez biofotony, tj. pozbawione masy kwanty światła widzialnego, magazynowane i ponownie emitowane przez DNA. S.S. Sung, kierownik badań w C.N.R.S (Państwowym Ośrodku Badań Naukowych) w Villejuif we Francji wykazał, że biokomunikację elektromagnetyczną można śledzić także na poziomie komórkowym. W 1981 M.Rattemeyer ogłosił uzyskane wspólnie ze specjalistami w zakresie biologii komórkowej z uniwersytetu w Kaiserslautern, wyniki badań dowodzące, że DNA jest, być może, najważniejszym źródłem ultrasłabego promieniowania komórkowego. Problemem bioinformacji zajmuje się także od lat Instytut Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej w Nowosybirsku (Ultrasłabe promieniowanie jako oddziaływanie międzykomórkowe). W 1982 fizyk R. Adey odkrył, że system biologiczny reaguje na określoną częstotliwość fal o ściśle określonym ultrasłabym zakresie intensywności (tzw. "okno Adey'a").

Od ponad 22 lat prof. C.W. Smith (wykładowca na Wydziale Elektryczno-Elektronicznym Uniwersytetu w Salford w Wlk. Brytanii) prowadzi badania w dziedzinie oddziaływań wzajemnych pól magnetycznych i elektrycznych z żywymi organizmami (Biologiczne efekty słabych pól elektromagnetycznych). Podobne prace (z użyciem aparatu BICOM) prowadzone są w Instytucie Patologii Eksperymentalnej, Onkologii i Radiobiologii Ukraińskiej Akademii Nauk, oraz w Instytucie Atomistyki Uniwersytetu Austriackiego w dziedzinie biofizyki (K.Torghele, B. Lipp, H. Klima). Eksperymenty dowodzące przenoszenia informacji molekularnej za pomocą aparatu BICOM przeprowadził także prof. dr. rer. nat. P.Ch. Endler z Instytutu Ludwiga Boltzmanna w Grazu wraz z prof. C. W. Smithem oraz prof. dr. K. Petzoldtem z Wiednia.

 

Zasada działania

Termin terapia biorezonansowa (BRT) został stworzony w 1987 na określenie "terapii drganiami własnymi organizmu pacjenta". Jej twórcą jest niemiecki lekarz dr Franz Morell, który po raz pierwszy przedstawił możliwości jej zastosowania w 1977. Pierwszy aparat biorezonansowy został skonstruowany przez inż. Rasche, zięcia dra Morella, i nazwany MORA. W niemieckim Institut für Regulative Medizin (Regumed, dawniej: Brügemann Institut) opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu "Bio-Communication"). Przedstawicielem firmy Regumed i wyłącznym dystrybutorem aparatów BICOM wraz z oprzyrządowaniem w Polsce jest od 1993 firma BIOMED-MONADITH z siedzibą w Poznaniu.

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod (efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego. Terapeuta dysponuje różnorodnymi wielowarstwowymi elektrodami BICOM: ręcznymi i stopowymi stosowanymi do terapii podstawowej, elektrodami miękkimi, guzikowymi, spiralnymi, żebrowymi, punktowymi.

Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice (aparat BICOM) w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości. Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne). Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia BICOM zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi. Na skutek poprawy biofizykalnego stanu energetycznego pacjenta dochodzi stopniowo do poprawy procesów biochemicznych - normalizacji i wyleczenia.